GameMusicLicense.nl 
  Muzieklicenties voor games

 

 GameMusicLicence.nl 

Informatie en juridisch advies voor game  developers, music supervisors en componisten van gamemuziek.    

clearance van muziekrechten voor game studios - licenties - synchronisatierechten - audio branding - muziekcontracten - copyrights

 

GameMusicLicense.nl Tarieven

Tarief dienstverlening

Doorgaans hanteren wij een uurtarief van €135,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. In bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen. We hanteren starterskorting voor beginnende ondernemers in de creatieve en technologisch innovatieve sector. Ook is het mogelijk om met een strippenkaart te werken waarbij u van te voren uren met korting inkoopt.

Voor alle opdrachten geldt dat wij in beginsel een voorschot in rekening brengen van maximaal 50%.

De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht en de hoogte van het verlangde voorschot.

Extra kosten

Soms moet u rekening houden met extra kosten, anders dan voor onze juridische dienstverlening. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en reiskosten. Wij zullen u daarover vooraf informeren. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

Betaling

Betaling van het uurtarief dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum. De extra kosten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.