GameMusicLicense.nl 
  Muzieklicenties voor games

 

 GameMusicLicence.nl 

Informatie en juridisch advies voor game  developers, music supervisors en componisten van gamemuziek.    

clearance van muziekrechten voor game studios - licenties - synchronisatierechten - audio branding - muziekcontracten - copyrights

 

synchronisatierechten Synchronisatierechten

Synchronisatierechten van gamemuziek

Buma/Stemra onderscheidt een verschillende soorten rechten bij het combineren van beeld en geluid in audiovisuele producties zoals games. Bij synchronisatierechten gaat het om de eerste samenvoeging van beeld en geluid door de game developer oftwel het combineren van audio en video op de master. Het gaat hier om de rechten verschuldigd met daaraan een gekoppeld bedrag, voor de synchronisatie van de in de game gebruikte muziek met de beelden. Clearance en het verkrijgen van een licentie verloopt via Stemra. Heeft men te maken met een componist of telstdichter die niet is aangesloten bij Buma/Stemra dan wel een ongebonden buitenlandse componist, dan behoeft er ook geen synchronisatierechtenafdracht via Stemra te worden voldaan. Contractuele afspraken over het muziekgebruik (muzieklicenties en muziekcontracten) kunnen alsdan direct met de rechthebbende(n) worden gemaakt, zonder tussenkomst van Stemra.

Afhankelijk van de gebruikte muzieksoort(en) in de videogame dient een regeling met Stemra te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van muziekrechten, in casu van de synchronisatierechten. Stemra heeft hierop geen monopolie zoals Buma dat ten aanzien van vertoningsrechten bijvoorbeeld wel heeft. Een aantal uitgevers houdt het afsluiten van muzieklicenties voor de synchronisatierechten in eigen beheer.

Sync deal

Denk er aan dat voor het syncen van muziek buiten het publiek domein zowel toestemming nodig is van de auteur van de onderliggende compositie (auteursrechten) als van de eigenaar van de master (in Nederland naburige rechten). Buma/Stemra behartigen de belangen auteursrechthebbenden en Sena int de vergoedingen voor de naburige rechten. Norma regelt tenslotte de vergoedingen van de uitvoerende muzikanten maar soms loopt dit ook via de Sena. Bij elektronische muziek bevinden zich al deze rechten vaak in één hand. Dat maakt het afsluiten van een sync deal of licentieovereenkomst uiteraard gemakkelijker. Opdrachtmuziek wordt tegenwoordig vaak op deze manier geproduceerd.

GameMusicLicense.nl staat game studios graag terzijde met juridisch advies en informatie over de te nemen route, de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Doe Uw voordeel met onze expertise en ervaring. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

-

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: