GameMusicLicense.nl 
  Muzieklicenties voor games

 

 GameMusicLicence.nl 

Informatie en juridisch advies voor game  developers, music supervisors en componisten van gamemuziek.    

clearance van muziekrechten voor game studios - licenties - synchronisatierechten - audio branding - muziekcontracten - copyrights

 

Opnamerechten Opnamerechten

Opnamerechten en gamemuziek

Buma/Stemra onderscheidt verschillende rechten bij het samenvoegen van beeld en geluid in games. Bij opnamerechten (een andere benaming is ''fonografische rechten'') gaat het om de rechten van de producent dan wel de uitvoerende muzikanten voor de geproduceerde of ingespeelde opname. Stemra heeft hierover met alle grote platenmaatschappijen afspraken gemaakt. Stemra regelt de licenties hiervoor met andere woorden namens de platenmaatschappijen. Het gaat hier om de rechten verschuldigd voor de opnamerechten van de in de game gebruikte muziek. Heeft men te maken met een componist die niet is aangesloten bij Buma/Stemra dan wel een ongebonden buitenlandse componist, dan behoeven er ook geen opnamerechten via Stemra te worden voldaan. Contractuele afspraken over het muziekgebruik kunnen alsdan direct met de rechthebbende worden gemaakt, zonder tussenkomst van Stemra.

Fonografische rechten of opnamerechten behoeven niet te worden afgedragen indien de game studio de muziek opnieuw laat inspelen door een orkest of laat coveren. Doordat er in dit geval geen gebruik wordt gemaakt van een bestaande opname zijn er geen opnamerechten verschuldigd. Indien de oorspronkelijke componist is aangesloten bij Buma/Stemra dient wel toestemming van de Buma te worden gevraagd bij het gebruiken van een cover of nieuwe uitvoering door studiomuzikanten (synchronisatierechten, mechanische reproductierechten en mogelijk ook vertoningsrechten zijn hier wel verschuldigd). Is de oorspronkelijke componist/liedjesschrijver ongebonden, dus geen lid van Buma/Stemra dan behoort toestemming om de cover te gebruiken met die persoon zelf (immers de rechthebbende) of zijn platenmaatschappij te worden geregeld. 

Afhankelijk van de voor de game gebruikte muzieksoort(en) dient een regeling met Stemra te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van muziekrechten, in casu de opnamerechten.

GameMusicLicense.nl staat U graag terzijde met to kwaliteit juridisch advies en informatie over opnamerechten, de strategie om uw doel te bereiken, de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Doe Uw voordeel met onze expertise en ervaring. Meer informatie over muziek en recht gerelateerde zaken vindt u op MuziekenRecht.nl. Neem vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon. Het eerste gesprek is gratis.

-

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: