GameMusicLicense.nl 
  Muzieklicenties voor games

 

 GameMusicLicence.nl 

Informatie en juridisch advies voor game  developers, music supervisors en componisten van gamemuziek.    

clearance van muziekrechten voor game studios - licenties - synchronisatierechten - audio branding - muziekcontracten - copyrights

 

Mechanische Reproductierechten Mechanische Reproductierechten

Mechanische reproductierechten en gamemuziek

Buma/Stemra onderscheidt een aantal rechten bij het combineren van beeld en geluid in audiovisuele producties zoals games. Bij mechanische reproductierechten gaat het om de rechten van componisten, tekstschrijvers en uitgeverijen bij mechanische verveelvoudiging zoals een DVD productie. Indien er geen mechanische reproductie plaatsvindt, zoals bij een online game of een game die enkel is te downloaden behoeven deze rechten uiteraard niet te worden afgedragen. Het gaat hier om de rechten verschuldigd voor de mechanische reproductie (het maken van kopie├źn op DVD) van de in de game gebruikte muziek. Een en ander verloopt via Stemra. Heeft men te maken met een componist of tekstdichter die niet is aangesloten bij Buma/Stemra dan wel een ongebonden buitenlandse componist, dan behoeven er ook geen mechanische reproductierechten via Stemra te worden voldaan. Contractuele afspraken over het muziekgebruik (muzieklicenties) in de audioviduele productie kunnen alsdan direct met de rechthebbende(n) worden gemaakt, zonder tussenkomst van Stemra.

Afhankelijk van de gebruikte muzieksoort(en) in de videogame dient een regeling met Stemra te worden getroffen, of met de muziekrechthebbenden direct. Dit noemt men clearance van muziekrechten, in casu van de mechanische reproductierechten.

GameMusicLicense.nl staat U graag terzijde met up tot date kennis en juridisch advies alsmede informatie over de te bewandelen wegen, de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Doe Uw voordeel met onze expertise en ervaring. Neem vrijblijvend contact met ons op. De intake is gratis.

-

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: