GameMusicLicense.nl 
  Muzieklicenties voor games

 

 GameMusicLicence.nl 

Informatie en juridisch advies voor game  developers, music supervisors en componisten van gamemuziek.    

clearance van muziekrechten voor game studios - licenties - synchronisatierechten - audio branding - muziekcontracten - copyrights

 

clearance Clearance

Bij het gebruik van muziek in games dient er vooraf toestemming te zijn van de rechthebbenden. Het muziekgebruik dient met andere woorden te worden gecleared. Vaak verloopt deze toestemming (clearance) via Buma/Stemra. De hoogte van het te betalen bedrag aan muziekrechten en de te volgen procedure zijn afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijk hierbij zijn met welk soort rechten men te maken heeft, en met welke muzieksoorten. De game developer is wettelijk verplicht de juiste muziekcontracten op zak te hebben. De Auteurswet bevat slechts uitzonderingen voor games met een educatief karakter, dus bestemd voor onderwijs en wetenschap.

clearance van muziekrechten en de evolutie van het internet

Momenteel bevinden wij ons in de evolutie van web 2.0 naar web 3.0. Het afgelopen decennium heeft het internet zich ontwikkeld van een eenvoudig informatiemedium (web 1.0) tot een interactief communicatiemedium (web 2.0), waarbij gebruikers actief de inhoud bepalen van hetgeen op hun beeldscherm verschijnt en deze content zelf kunnen genereren. De huidige ontwikkeling naar web 3.0 oftwel het ''semantische web'' kenmerkt zich door het gebruik van open technologie├źn alsook de technische integratie van netwerkdiensten als SoundCloud, Spotify, Facebook, iTunes, Google en Deezer, waardoor uiteenlopende toepassingen aan elkaar kunnen worden gelinkt. De uitwisseling van gegevens waaronder auteursrechtelijk beschermd materiaal, zal hierdoor nog gemakkelijker en vloeiender (viraal) verlopen. Door de hierboven geschetste ontwikkelingen wordt het alsmaar ingewikkelder om de auteursrechten van de rechthebbenden te handhaven (middels Europese en nationale wetgeving en rechtspraak die op deze evolutie anticipeert) en er in de praktijk voor te zorgen dat zij een billijke gebruiksvergoeding ontvangen (mede door performance rights organizations: PRO's).

Muziekgebruik als onderdeel van de bedrijfsvoering

Nieuwe initiatieven waarbij muziekgebruik onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering zijn dan ook vaak aanleiding tot juridische strijd. Een recent voorbeeld hiervan is Universal Music versus Grooveshark (een web 3.0 applicatie waarbij de data wordt opgeslagen in de cloud), waarbij werd bepaald dat de DMCA notice (NTD notice in Europa) niet opgaat bij werken van voor 1972. Een muzieknetwerk mag dus pertinent geen bootlegs van Elvis op zijn website hebben. Een overwinning voor de voorstanders van handhaving van auteursrechten en een (waarschijnlijk tijdelijke) nederlaag voor de pleitbezorgers van de relativering van de exclusiviteit (beperking) van muziekrechten. Vaak vindt de rechter evenwel toch een weg om bepaalde gebruikspraktijken toe te laten, meestal ten koste van de maker van de muziek (componist, producer, tekstdichter, uitvoerend muzikant). De schoen van het auteursrecht wringt meestal bij muziekgebruik in user generated content (UGC) situaties en cloudcomputing. Steeds meer games zijn (mede) via de cloud te spelen. Ook hier is een verschuiving van offline naar online waarneembaar.

Muziekrechten

Doordat de verschillende muziekrechten meestal gespreid zijn over meerdere rechthebbenden, en niet in 1 hand liggen, is clearance een ingewikkelde en tijdrovende aangelegeheid. Om over clearance van zowel video als muziek in bijvoorbeeld commercials maar te zwijgen. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de relevante rechten meer worden geconcentreerd. Concentratie versus spreiding en versnippering. Zowel nationaal als internationaal. Buma/Stemra, Sena en de NVPI hebben inmiddels initiatieven ontplooid om zogenaande combinatielicenties te kunnen verstrekken waarbij men bij 1 centraal loket terecht kan. De situaties (soort muziekgebruik, muzieksoorten, soort audiovisuele projecten en territorium) waarbij dit mogelijk is, zijn tot op heden nog beperkt.

De laatste tijd hoort men steeds meer de roep om een flexibeler auteursrecht, alsook beperkingen op de exclusiviteit van muziekrechten als oplossing voor de uitdagingen waarvoor de wetgever zich mede door voortschrijdende technologische ontwikkelingen gesteld ziet. De economische dimensie of benadering van muziekrechten geeft evenwel aan dat de oplossing ligt in verschuivend businessmodel in de muziekindustrie: betere en praktischer verdienmodellen in plaats van flexibelere eigendomsmodellen. Intellectuele eigendomsrechten vormen namelijk de exploitatiebasis van rechthebbenden. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten leidt niet enkel tot vraaguitval bij potentiele gebruikers. Zelfs fair-use sluit geen licenties uit. Bovendien: zonder wettelijke bescherming van auteursrechten valt deels de prikkel weg voor de productie en exploitatie van nieuwe werken. Auteursrecht is zowel drijfveer als voorwaarde voor innovatie in de muziek- en entertainmentindustrie.

Muziekcontract: schriftelijke afspraken over clearance van gamemuziek

Voor de game studio is clearance van de gamemuziek noodzakelijk. Laat de gamestudio dit na dan kan deze een fixe naclaim van de rechthebbenden(n), dan wel diens vertegenwoordigende instanties verwachten. Maak schriftelijke afspraken over clearance in een speciaal daartoe bestemd muziekcontract. Mondelinge afspraken zoals ''ja het is goed dat mag je gebruiken'' kunnen tot bewijsproblemen leiden. Zorg ervoor dat de licenties voor het specifieke muziekgebruik van te voren op zak zijn zodat de lancering van het spel (zowel online als offline) niet in het gedrang komt.

Heeft U na het lezen van bovenstaande informatie behoefte aan juridisch advies of advies over clearance van muziekrechten dan kunt U uiteraard bij GameMusicLicense.nl terecht. Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is gratis.

-

Juridische actualiteiten: